FUNKCJA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Ogrody działkowe zapewniają ich użytkownikom aktywny wypoczynek, możliwość prowadzenia upraw głównie na własne potrzeby, stanowią również składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są także elementem ochrony przyrody. Służą poprawie warunków ekologicznych miast i sytuacji bytowej ich mieszkańców. Celem realizacji funkcji ogrodów działkowych wprowadza się stosowne ograniczenia prawne. Przykładowo polskie prawo nie pozwala na prowadzenie na terenie rodzinnych ogrodów działkowych działalności gospodarczej ani na zamieszkiwanie na takich obszarach.

rodpuchalskiego@o2.pl

tel. 505 365 276

www.rodpuchalskiego.pl

Skontaktuj się z nami

ul. Przylep - Solidarności

66-015 Zielona Góra

Zarząd

Informacje prawne

Rodzinny Ogród Działkowy "Puchalskiego" w Zielonej Górze

O OGRODZIE